Ons-zuiden.jouwweb.nl

Reglement van H.S.V. ons Zuiden

 • Reglement van H.S.V. ons Zuiden

  • Er mag gevist worden op de volgende vastgestelde tijden:

  Van 1 april tot 1 augustus van 07.00 uur tot 22.00 uur

  Van 1 augustus tot 1 oktober van 07:00 uur tot 20.00 uur

  Van 1 oktober tot 1 april van 09.00 uur tot 18:00 uur.

 •  

  • KAMPEREN IS TEN STRENGSTE VERBODEN.
  • Gesloten tijden vissoorten: Snoeken vanaf 1 Maart t/m 30 Juni.
   Baars en snoekbaars vanaf 1 April tot de laatste zaterdag
   van de maand Mei.
  • Nachtvissen is niet toegestaan tenzij het bestuur voor vooraf aangekondigde nachten ontheffing verleend.
  • Er mag alleen met witte maden en de door het ministerie aangewezen aassoorten gevist worden. VLEESWAREN O.A. SMACK OF STUKJES FRIKANDEL ZIJN niet toegestaan. (Voerboten en BBQ is verboden)
  • Het meenemen van vis is ten strengste verboden.
  • Een leefnet is alleen toegestaan tijdens de wedstrijden.
  • Het in bezit en gebruiken van een onthaker en schepnet is verplicht. Bij het vangen van een snoek of karper is een onthakingsmat verplicht.
  • Op de dagen dat er wedstrijden zijn, moet de vijver 2 uur van tevoren vrij gemaakt zijn. Op het deel waar de wedstrijd gehouden zal worden.
  • Tijdens de wedstrijd mogen geen toeschouwers op het vispad.
  • Iedere visser vanaf 14 jaar is verplicht om in het bezit te zijn van een geldige vispas. Jeugdleden mogen maar met 1 hengel vissen.
  • Jeugdleden met een jeugdkaart mogen niet snoeken c.q. Roofvissen.
  • Het is verboden te vissen met een 2- of 3 haak, met uitzondering van het kunstaas.
  • Het is verboden om met 3 hengels of meer te vissen.
  • Laat geen afval in welke vorm dan ook op uw visplaats achter.
  • Fietsen en bromfietsen mogen niet op het vispad komen of gestald worden.
  • BIJ OVERLAST OF STOREND GEDRAG KAN HET BESTUUR, CONTROLEUR OF POLITIE DE VISVERGUNNING VOOR ONBEPAALDE TIJD INTREKKEN.
  • BIJ VERLIES OF BESCHADIGING VAN EIGENDOMMEN VAN VISSERS OF BEZOEKERS KAN DE VERENIGING NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN.
  • Bij verlies van de vergunning/vispas wordt € 5,- extra in rekening gebracht.
  • IN ALLE HIER NIET VERMELDE OMSTANDIGHEDEN BESLIST HET BESTUUR.

  Het bestuur van H.S.V. ons Zuiden

Reglement witvissen

 • Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting, dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.
   
 • Hengellengte max. 9.50 meter inclusief extension, met lijn max. 14.50 meter.
   
 • Max. 1 behaakte hengel + 1 behaakte topset of twee behaakte hengels.
   
 • Het gebruik van twee leefnetten, schepnet en een onthaker is verplicht.
   
 • Inschrijven van een wedstrijd kan tot woensdag 18:00 uur voor de betreffende wedstrijd in het clublokaal.
   
 • Voor de koppelwedstrijd geldt 1.000 gram gebruiksklaar voer, voor de estafettewedstrijd geldt 1.500 gram gebruiksklaar voer. Voor de knakenwedstrijden en de overige zaterdagwedstrijden geldt 400 gram gebruiksklaar voer. Aas 1/2 liter (witte maden, casters, haak ver de vase, mais en wormen). Voer ver de vase is verboden, op kleur gekweekte maden, vleeswaren o.a. smack of frikandel is verboden. Voeren is de gehele wedstrijd toegestaan.
   
 • Aangeslagen vis bij het eindsignaal telt mee, deze moet wel binnen 15 minuten na het eindsignaal in het leefnet zijn.
   
 • Vissers die de wedstrijd vroegtijdig stoppen met vissen dienen hun visplaats rustig te verlaten en mogen de resten van het voer niet in de vijver dumpen.
   
 • De gevangen vis blijft tot na de weging in het leefnet en wordt dus niet vrijgelaten tijdens of na de wedstrijd, maar wordt ter weging aangeboden.
   
 • Vissers dienen zelf de gevangen vis aan te bieden en lopen niet met de wegers mee, maar blijven op hun visplaats en controleren zelf het gevangen gewicht.
   
 • PALING, SNOEK EN SNOEKBAARS TELLEN NIET MEE.
   
 • TIJDENS ALLE WEDSTRIJDEN DIE MEETELLEN VOOR DE CLUBCOMPETITIE IS HET VERPLICHT OM GEVANGEN VIS TE LATEN WEGEN. HET NIET LATEN WEGEN RESULTEERT IN UITSLUITING VAN ALLE VERDERE WEDSTRIJDEN VAN DEZE COMPETITIE.
   
 • De deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een wedstrijd en niet komen opdagen dienen het inschrijfgeld toch te betalen, bij weigering worden zij voor de rest van het seizoen uitgesloten voor deelname aan de wedstrijden.
   
 • Loten van de eurowedstrijden is 45 minuten voor aanvang, voor al de andere wedstrijden is de loting een uur voor de wedstrijden.
   
 • Bij slechte of gevaarlijke weersomstandigheden beslist de wedstrijdcommissie om de wedstrijd op te schorten (pauze) of te stoppen.
   
 • Vissers die met of zonder elastiek vissen, mogen hun buurman nooit hinderen.
   
 • De wedstrijdcommissie of de vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij ongeval, diefstal en beschadigingen.
   
 • Toeschouwers zijn verboden achter de vissers tijdens de wedstrijden (vispad). Dit is de verantwoording van de wedstrijdvisser.
   
 • In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

  BIJ WIJZE VAN PROEF WORDT DE VOLGORDE VAN LOTING BEPAALT DOOR EEN KAARTSYSTEEM. TEVENS WORDEN TWEE DEELNEMERS VIA LOTING AANGEWEZEN OM TE WEGEN AAN HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD.